ყოველდღიური დარიცხვა

განმეორებით სესხზე მოქმედებს პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვის სისტემა. სესხის წინსწრებით, ვადამდე დაფარვის შემთხვევაში მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის საკომისიოს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით. მაგალითად, თუ მსესხებელი სესხს იღებს 30 დღით და დაფარავს, პირობითად, 9 დღეში, გადაიხდის მხოლოდ 9 დღის და არა 30 დღის საკომისიოს.

ყველაზე დაბალი საკომისიო

როგორც წესი, ონლაინ სესხის კომპანიებში რაც უფრო მოკლეა სესხის ვადა, მით უფრო მაღალია ყოველთვიური საკომისიო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "სისი ლოუნში" კი სესხი არის თვეში 5.4% და დარიცხვა ხდება ყოველდღიურად. მაგალითად, თუ მსესხებელი აიღებს სესხს, პირობითად, 100 ლარს, 30 დღით, მისი საპროცენტო ხარჯი იქნება 5.4 ლარი, მაგრამ თუ მსესხებელი სესხს ვადამდე, პირობითად, 5 დღეში დაფარავს, ის გადაიხდის 5.4 ლარის ნაცვლად 0.90 ლარს.

აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს თავიდანვე მოკლე ვადით მოხდება სესხის აღება თუ განხორციელდება სესხის წინსწრებით, ვადამდე დაფარვა. ორივე შემთხვევაში პროცენტის გადახდა ხდება ყოველთვიური საკომისიოს დღეებზე პროპორციულად განაწილების პრინციპით, რის გამოც, მოკლევადიანი სესხი "სისი ლოუნში" ყველაზე იაფია.

მობაილ აპლიკაცია

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "სისი ლოუნი" იყო პირველი ონლაინ სესხების კომპანია, რომელმაც შექმნა მობაილ აპლიკაცია. მობაილ აპლიკაცია მუშაობს როგორც Android, ისე iOS პლატფორმაზე. მობაილ აპლიკაციით შესაძლებელია როგორც რეგისტრაციის გავლა, ისე ახალი განაცხადის შევსება და არსებული დავალიანების ნახვა.

სესხის აღება ფეისბუქზე

სესხის აღება შესაძლებელია პირდაპირ "სისი ლოუნის" ფეისბუქ გვერდიდან, საიტზე გადასვლის გარეშე. სპეციალური აპლიკაციის საშუალებით შესაძლებელია მოხდეს როგორც რეგისტრაციის გავლა ახალი მსესხებლებისთვის, ისე არსებული მსესხებლების მიერ სესხის განაცხადის შევსება. შემოთავაზებულია ბანკების ფართო არჩევანი, რაც მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის დროულ ჩარიცხვას უზრუნველყოფს.

სისი ლოუნ მსოფლიოში:
Flag of Kazakhstan
Flag of Georgia
Flag of Ukraine
საკონტაქტო ინფორმაცია
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
შპს „სისი ლოუნ“

საქართველო, თბილისი 0179

ი.ჭავჭავაძის გამზირი #23-23ა

ტელეფონი: +995 32 205-02-02

*0502

ელ.ფოსტა: contact@ccloan.ge

საბანკო რეკვიზიტები
გადახდის საშუალებები:
the logos of partner banks