ყოველდღიური დარიცხვა

„სისი ლოუნში" სესხზე მოქმედებს პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვა. სესხის წინსწრებით, ვადამდე დაფარვის შემთხვევაში მსესხებელი იხდის მხოლოდ იმდენი დღის საკომისიოს, რამდენი დღითაც ისარგებლა სესხით. მაგალითად, თუ მსესხებელი სესხს იღებს 30 დღით და დაფარავს, პირობითად, 9 დღეში, გადაიხდის მხოლოდ 9 დღის და არა 30 დღის საკომისიოს.

დაბალი საკომისიო

როგორც წესი, ონლაინ სესხის კომპანიებში რაც უფრო მოკლეა სესხის ვადა, მით უფრო მაღალია ყოველთვიური საკომისიო, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "კონტინენტალ სითი კრედიტში" კი სესხი არის თვეში 5.4%(წლიური ეფექტური 94.3%) და დარიცხვა ხდება ყოველდღიურად. მაგალითად, თუ მსესხებელი აიღებს სესხს, პირობითად, 100 ლარს, 30 დღით, მისი საპროცენტო ხარჯი იქნება 5.4 ლარი, მაგრამ თუ მსესხებელი სესხს ვადამდე, პირობითად, 5 დღეში დაფარავს, ის გადაიხდის 5.4 ლარის ნაცვლად 0.90 ლარს. სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 94.3%-ს.

აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს თავიდანვე მოკლე ვადით მოხდება სესხის აღება თუ განხორციელდება სესხის წინსწრებით, ვადამდე დაფარვა. ორივე შემთხვევაში პროცენტის გადახდა ხდება ყოველთვიური საკომისიოს დღეებზე პროპორციულად განაწილების პრინციპით, რის გამოც, მოკლევადიანი სესხი "სისი ლოუნში" ყველაზე იაფია.

მობაილ აპლიკაცია

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "კონტინენტალ სითი კრედიტი" იყო პირველი ონლაინ სესხების კომპანია, რომელმაც შექმნა მობაილ აპლიკაცია. მობაილ აპლიკაცია მუშაობს როგორც Android, ისე iOS პლატფორმაზე. მობაილ აპლიკაციით შესაძლებელია როგორც რეგისტრაციის გავლა, ისე ახალი განაცხადის შევსება და არსებული დავალიანების ნახვა.

სესხის აღება ფეისბუქზე

სესხის აღება შესაძლებელია პირდაპირ "სისი ლოუნის" ფეისბუქ გვერდიდან, საიტზე გადასვლის გარეშე. სპეციალური აპლიკაციის საშუალებით შესაძლებელია მოხდეს როგორც რეგისტრაციის გავლა ახალი მსესხებლებისთვის, ისე არსებული მსესხებლების მიერ სესხის განაცხადის შევსება. შემოთავაზებულია ბანკების ფართო არჩევანი, რაც მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის დროულ ჩარიცხვას უზრუნველყოფს.

საკონტაქტო ინფორმაცია
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითი კრედიტი“

საქართველო, თბილისი 0159

ბელიაშვილის ქუჩა # 145, მე- 3 სართული

ტელეფონი: +995 32 205-02-02

ელ.ფოსტა: contact@ccloan.ge

საბანკო რეკვიზიტები
გადახდის საშუალებები:
the logos of partner banks