პაროლის დავიწყების შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ კოდური სიტყვის სერვისით, ოპერატორი დაგეხმარებათ პაროლის ცვლილებაში. კოდური სიტყვის არ არსებობის შემთხვევაში, თქვენ შეძლებთ პაროლის აღდგენას ჩვენი საიტის მეშვეობით, რის შედეგადაც ახალი პაროლი გამოგეგზავნებათ თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე.

სესხის დაფარვის საშუალებებებზე იხილეთ ბმული

- შენიშვნა: თუ მომხმარებელი ახორციელებს საბანკო გადმორიცხვას და სურს სესხის დაფარვა, დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიუთითოს "სესხის დაფარვა", პირადი ნომერი, სახელი და გვარი. თუ ვერ ახერხებთ სესხის დროულად დაფარვას, გთხოვთ შებრძანდეთ პირად კაბინეტში და გაეცნოთ შემდგომ ინსტრუქციებს ან დაგვიკავშირდით საინფორმაციო ცენტრის ნომერზე 0322050202

ჩვენთან სესხის დაფარვა ვადაზე ადრე არა მარტო შესაძლებლი, არამედ მომგებიანიცაა. ჩვენს კომპანიაში იხდით მხოლოდ იმდენი დღის საკომისიოს, რამდენი დღითაც ისარგებლეთ სესხით.

ჩვენთან გაქვთ შესაძლებლობა აიღოთ ფასიანი და უფასო დავალიანების ცნობა. იმისთვის, რომ მიიღოთ ცნობა, საჭიროა მხოლოდ დაკავშირება ოპერატორთან.

პირველ შემთხვევაში, აუცილებელია კომპანიის ელ. ფოსტაზე contact@ccloan.ge გამოაგზავნოთ მოთხოვნა თანხის უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მოთხოვნას აუცილებლად უნდა ერთვოდეს: მომხმარებლის პირადობის მოწმობის ორივე მხარის დასკანერებული ვერსია ან სურათი. ასევე საჭიროა გადმორიცხვის დამადასტურებელი ქვითრის გადმოგზავნა. ასეთის არ ქონის შემთხვევაში კი - დაწვრილებითი ინფორმაცია გადმორიცხვასთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს გადმომრიცხველის სახელსა და გვარს, გადმორიცხვის საშუალებას, გადმორიცხვის დროს.

თუ სესხის სრულად დაფარვის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მსესხებლის მიერ ზედმეტად გადახდილია თანხა, მოქმედებს შემდეგი წესები:

ა) თუ ზედმეტად გადახდილი თანხის ოდენობა არ აღემატება 20 ლარს, გამსესხებელი 10 დღის განმავლობაში მსესხებლის მოთხოვნის შემთხვევაში აბრუნებს თანხას. მოთხოვნა უნდა განხორციელდეს ჩვენს ოფიციალურ მეილზე. 10 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ ზედმეტად გადახდილი თანხა განიხილება როგორც ნაჩუქარი თანხა და გადადის გამსესხებლის საკუთრებაში;

ბ) თუ ზედმეტად გადახდილი თანხის ოდენობა აღემატება 20 ლარს, გამსესხებელი აბრუნებს თანხას ჩარიცხვიდან 3 დღის განმავლობაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითი კრედიტი“

საქართველო, თბილისი 0159

ბელიაშვილის ქუჩა # 145, მე- 3 სართული

ტელეფონი: +995 32 205-02-02

ელ.ფოსტა: contact@ccloan.ge

საბანკო რეკვიზიტები
გადახდის საშუალებები:
the logos of partner banks